Topraq

Narenciye Dormansi Döneminde Besin Elementi Eksikliklerinin Verim ve Kaliteye Etkisi

Narenciye Dormansi Döneminde Besin Elementi Eksikliklerinin Verim ve Kaliteye Etkisi

Narenciye üreticileri, ağaç sağlığını koruma, besin elementi eksikliklerini giderme ve yüksek kaliteli meyve üretimini sağlama konusundaki zorlukların farkında olarak faaliyet gösterirler. Üreticilerin pek çoğu çiçeklenme döneminden hasat dönemine kadar olan süreçte büyük hassasiyet gösterirken ağaçların dormansi evresindeki beslenme durumunu gözden kaçırmaktadır. Narenciye ağaçları, dormansi döneminde yaprak döken ağaçlardan farklı olarak yapraklarının tamamını dökmezler. Soğuk havaların etkisini göstermesi ile narenciye ağaçlarının metabolizmaları ve büyüme hızları yavaşlar. Bu blog yazımızda, narenciye ağaçlarının metabolizmalarının ve büyüme hızlarının yavaşladığı bu dönemdeki besin elementi eksikliklerinin bir sonraki büyüme sezonundaki verim ve meyve kalitesi üzerindeki önemli etkilerini inceleyeceğiz. 

Narenciye Ağaçlarında Dormansi Dönemi

Kışın yaprak döken ağaçlardan farklı olarak, narenciye ağaçları yıl boyuncs yeşil kalırlar. Ancak havaların soğuk olduğu aylarda, motabolik aktivitelerinin azaldığı bir dönemden geçerler. Genellikle dormansi ile karıştırılan bu dönem bir sonraki büyüme sezonu için kritik bir hazırlık dönemidir. Narenciye ağaçları bu dönemi güçlenmek ve çiçeklenme, meyve oluşumu ve meyve gelişimi dönemlerindeki yoğun enerji talebini karşılayacak depoyu oluşturmak için kullanırlar. 

Beslenme Yetersizliğinin Etkileri

Tomurcuklanma ve Çiçeklenme:

 • Besin Elementlerinin Önemli Rolü: Azot, fosfor, potasyum gibi temel elementler ve çeşitli mikro elementler tomurcuklanma ve çiçeklenme döneminde kritik rol oynarlar.
 • Besin Yetersizliği Sonuçları: Dormansi döneminde yeterli besin elementi bulunmaması tomurcuklanma miktarında azalmaya sebep olarak daha az çiçeklenmeye ve dolayısıyla potansiyel meyve veriminde azalmaya sebep olabilir. 

Kök Sağlığı ve Besin Alımı:

 • Bitki Büyümesinin Temeli: Dormansi döneminde narenciye ağaçlarının sağlıklı bir kök sistemine sahip olmaları su ve besin maddelerinin verimli alımı için oldukça önemlidir.
 • Besin Elementi Eksikliğinin Etkileri: Yetersiz besin kök sağlığını olumsuz etkileyerek, ağacın temel besin elementlerini ve suyu alma imkanını etkileyerek dormansi sonrasında girilecek olan büyüme döneminde problemlere sebep olacaktır. 

Meyve Oluşumu ve Kalitesi:

 • Meyve Oluşumunun Erken Aşamaları: Meyve oluşumunun erken aşamaları ve meyve oluşumu büyük oranda dormansi döneminde ve dormansi döneminden hemen sonra topraktan emilen besin elementlerine dayanır. 
 • Besin Elementi Eksikliğinin Etkileri: Besin elementi eksiklikleri, az miktarda meyve oluşumuna, daha küçük meyve boyutlarına ve genel meyve kalitesinde azalmaya neden olabilir.

Ağaç Sağlığı ve Hastalık direnci:

 • Genel Canlılık: Bir narenciye ağacının genel sağlığı, beslenme durumuyla yakından bağlantılıdır.
 • Besin Elementi Eksikliğinden Kaynaklanan Hassasiyet: Besin yetersizliği yaşayan ağaçlar, verimi ve meyve kalitesinin azalmasına yol açan hastalıklara ve zararlılara karşı daha duyarlıdır.

Besin Rezervleri:

 • Gelecekte Kullanım İçin Depolama: Narenciye ağaçları besinleri yapraklarında, dallarında ve köklerinde depolarlar. Depolanan besinleri bir sonraki sezonda büyümek ve meyve oluşturmak için kullanırlar.
 • Yeterli Depolamanın Gerekliliği: Bu besin depolarının dormansi dönemi sırasında yeniden besin elementleriyle doldurulması, ağacın bir sonraki büyüme döngüsündeki verim kapasitesi için büyük önem taşımaktadır.

Besin Elementi Eksikliklerini Denglemek

Dormansi döneminde doğru besin yönetimi sadece eksikliklerin önlenmesi için değil aynı zamanda nitrojen gibi belirli gübrelerin gereksiz uygulamasının önlenmesi açısından da önemlidir. Gereksiz gübreleme ağacın meyve gelişimi yerine vejetatif büyümesine sebep olabilir. 

Düzenli Takip ve Test:

 • Toprak ve Bitki Doku Testleri: Düzenli testler, potansiyel besin dengesizliklerinin tespit edilmesine olanak sağlar. Böylelikle zamanında müdahale edilerek besin dengesi yerine getirebilir, bitki sağlığı muhafaza edebilir ve bitkinin dormansi dönemini en iyi şekilde geçirmesi sağlanabilir. 
 • Özel Gübreleme Programları: Test sonuçlarına bakılarak, ağaçların yaşına, çeşidine, toprak koşullarına ve çevresel faktörlere bakılarak bitkiye özel gübreleme programları geliştirilebilir.

 

sulama optimizasyonu, narenciye ğretimi, besin elementi eksiklikleri
T-Irrigate: Sulama Optimizasyon İstasyonu – Narenciye Üretimi

Beslenme İhtiyaçlarını Dengelemede T-Irrigate Desteği

Dormansi dönminde uygun besin yönetimi sadece eksikliklerin önlenmesiyle ilgili değildir; aynı zamanda fazla olan besin elementlerini de yöneterek dengeli bir ortam oluşturmakla da ilgilidir. Beslenme ihtiyaçlarını karşılarken narenciye ağaçlarının üzerinde bulunduğu toprağın ve havanın durum ve koşulları da önemlidir.

T-Irrigate: Sulama Optimizasyon İstasyonumuz Toprak Nem ve Sıcaklık, EC (Elektriksel İletkenlik), Su Basınç, Su Seviye, Debimetre, Ultrasonik Debimetre, Rüzgar Hızı ve Yönü, Bağıl Nem, Yağmur ve Piranometre gibi akıllı sensörle ile donatılmıştır. Bu sayede bitkilerinizin besleme ihtiyacını dengelemek için gerekli olan tüm değişkenleri ölçümlemeyi mümkün kılar. Sensörlerden toplanan veriler AI Platformumuza iletilerek Yapay Zeka ve Algoritmalar ile işlendikten sonra sahanıza ve bitkinize özel kritik hesaplamalar gerçekleştirilir. 

 • Kök Bölgesi Nem İndeksi, 
 • Sulama Başlatma Seviyesi,
 • Sulama Kapatma Seviyesi,
 • Optimum Sulama Bölgesi.

 

Narenciye ağaçlarının dormansi dönemindeki beslenme durumu, bir sonraki sezonda meyve verimi ve kalitesinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu aşamadaki beslenme ihtiyaçlarını anlamak ve yönetmek, herhangi bir narenciye bahçesinin başarısı için çok önemlidir.