Topraq

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamında yer alan aşağıdaki taleplerinize ilişkin tarafımıza işbu Formda açıklanan yöntem ve usullerde başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

 

   Veri Sorumlusu: Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)

   Söz konusu haklarınızı aşağıdaki yöntem ve şekiller ile kullanabilirsiniz.

YÖNTEM / USULADRESAÇIKLAMA
Yazılı BaşvuruIslak İmzalı olarak
şahsen yahut Noter
Kanalı ile yapılabilecektir
Dudullu OSB Mah.
Des-115 Sk. C 15 Blok No: 15
Ümraniye / İstanbul
İşbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler
belirtilerek gereği yerine getirilecek ve
başvuru formu zarfı/tebligatı üzerine
“KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) İle Başvuru
Kayıtlı elektroni posta (KEP)
adresi ile yapılabilecektir
topraqtarim@hs04.kep.tr KEP iletisi içeriğinde işbu formda yer alan
ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek
ve konu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.
Elektronik Posta
(e-mail) İle Başvuru
Mobil imza/e-imza içerecek şekilde
oluşturulan e-mail ile yapılabilecektir.
kvkk@topraq.ai E-mail ileti içeriğinde işbu formda yer alan ilgili bilgi
ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve
konu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.
YÖNTEM / USULADRESAÇIKLAMA
Yazılı BaşvuruIslak İmzalı olarak
şahsen yahut Noter
Kanalı ile yapılabilecektir
Dudullu OSB Mah.
Des-115 Sk. C 15 Blok No: 15
Ümraniye / İstanbul
İşbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve başvuru formu zarfı/tebligatı üzerine
“KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) İle Başvuru
Kayıtlı elektroni posta (KEP)
adresi ile yapılabilecektir
topraqtarim@hs04.kep.tr KEP iletisi içeriğinde işbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve konu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.
Elektronik Posta
(e-mail) İle Başvuru
Mobil imza/e-imza içerecek şekilde
oluşturulan e-mail ile yapılabilecektir.
kvkk@topraq.ai E-mail ileti içeriğinde işbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve konu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.

Tarafımıza işbu formda belirtilen usul ve esaslara uygun başvuruda bulunmanız halinde; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Yanıtlarımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu nedenle lütfen tarafınıza ulaşmamızı istediğiniz kanalı ve ilgili bilgileri aşağıdaki şekilde belirtiniz.

İsim-Soyisim
Kimlik Numarası:
(TCKN, Pasaport vb.)
Elektronik Posta
(e-mail) İle Başvuru
Telefon:
Adres:
KEP Adresi:
E-posta:
Cevabın aşağıda belirttiğim yöntemle tarafıma gönderilmesini talep ediyorum (Lütfen birini seçiniz)
KEP ( )
E-Posta ( )
Adres ( )

Başvurunuzu değerlendirebilmek adına lütfen kurumumuz ile olan ilişiğinizi aşağıdaki bilgileri yanıtlayarak belirtiniz.

İlişik sebebi

a)  Müşteri

b) Ziyaretçi

c) İş Ortağı

d) Bayi

e) Tedarikçi

f) Eski Çalışan

g)  İş Başvurusu/CV Gönderimi Yapan

h) Diğer ……………………

Açıklama (ilişkinin kaynağı, iletişimde olduğunuz birim, tarih, ilişiğin süresi, sözleşme vb. bilgiler) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

Tarafımıza yapacağınız başvuruyu değerlendirebilmek adına lütfen işbu formun ilk kısımda belirtilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında bulunan haklarınız kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

AYDINLATMA METNİ

İşbu başvuru formu, başvurunuzun değerlendirilerek neticelendirilmesi için Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit etmek başvurunuzda yer alan talepleri yanıtlamak, ilgili kişi olarak kişisel verilerinizi tespit etmek ve ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Kurumumuzun, başvuru kapsamında kimlik ve yetki tespiti için ve başvurunun değerlendirilmesi için ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklıdır. Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz taleplerinize ilişkin bilgi ve belgelerin yetkili kişi tarafından iletilmesi ve doğru ve güncel olması gereklidir. Yetkisiz bir başvuru yapılması halinde ve bilgilerin doğru ve güncel olmadığının tespiti halinde Kurumumuz, sorumluluk almayacaktır ve bu durumda Kurumumuzun başvuruyu reddetme hakkı saklıdır. İşbu formda belirtilen ve tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca yapılan başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve neticelendirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kurumumuz tarafından işlenecektir.  İşbu form ve başvuru kapsamında elde edilen bilgiler yazılı, sözlü olarak ve elektronik ortamda yahut fiziki ortamda toplanabilecektir. İşbu kapsamda yürütülen inceleme doğrultusunda ilgili bilgiler şirket ve iştirakleri ile söz konusu başvurunun neticelendirilmesi için avukatlık ofisi gibi hizmet alınan üçüncü kişi ve şirketler ile paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınızı işbu formda belirtilen usul ve koşullarda kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Tarihi :                                                                                      İlgili Kişi Adı & Soyadı

                                                                                                                                İmza

Başvurunuzu değerlendirebilmek adına lütfen kurumumuz ile olan ilişiğinizi aşağıdaki bilgileri yanıtlayarak belirtiniz.

İlişik sebebi
a)  Müşteri
b) Ziyaretçi

c) İş Ortağı
d) Bayi
e) Tedarikçi
f) Eski Çalışan
g)  İş Başvurusu/CV Gönderimi Yapan
h) Diğer
……………………

Açıklama (ilişkinin kaynağı, iletişimde olduğunuz birim, tarih, ilişiğin süresi, sözleşme vb. bilgiler): 

 

 

 

Tarafımıza yapacağınız başvuruyu değerlendirebilmek adına lütfen işbu formun ilk kısımda belirtilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında bulunan haklarınız kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

 

 

 

 

 

AYDINLATMA METNİ

İşbu başvuru formu, başvurunuzun değerlendirilerek neticelendirilmesi için Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit etmek başvurunuzda yer alan talepleri yanıtlamak, ilgili kişi olarak kişisel verilerinizi tespit etmek ve ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Kurumumuzun, başvuru kapsamında kimlik ve yetki tespiti için ve başvurunun değerlendirilmesi için ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklıdır. Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz taleplerinize ilişkin bilgi ve belgelerin yetkili kişi tarafından iletilmesi ve doğru ve güncel olması gereklidir. Yetkisiz bir başvuru yapılması halinde ve bilgilerin doğru ve güncel olmadığının tespiti halinde Kurumumuz, sorumluluk almayacaktır ve bu durumda Kurumumuzun başvuruyu reddetme hakkı saklıdır. İşbu formda belirtilen ve tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca yapılan başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve neticelendirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kurumumuz tarafından işlenecektir.  İşbu form ve başvuru kapsamında elde edilen bilgiler yazılı, sözlü olarak ve elektronik ortamda yahut fiziki ortamda toplanabilecektir. İşbu kapsamda yürütülen inceleme doğrultusunda ilgili bilgiler şirket ve iştirakleri ile söz konusu başvurunun neticelendirilmesi için avukatlık ofisi gibi hizmet alınan üçüncü kişi ve şirketler ile paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınızı işbu formda belirtilen usul ve koşullarda kullanabilirsiniz.

Başvuru Tarihi :          İlgili Kişi Adı & Soyadı
                                                  İmza