Topraq

Yeni Nesil Bitki Analizi!
Daha az gübre, daha fazla verim ve kalite, maksimum karlılık

Yapraq ile yaprak özsuyundaki besin düzeylerine ve bitkinin anlık beslenme durumuna ait verileri sahadan elde edilen verilerle bir bütün halinde Yapay Zeka ve Algoritmalar ile işleyerek bahçeye özel besleme reçeteleri oluşturuyoruz.
Yeni Nesil Bitki Analizi!
Daha az gübre, daha fazla verim ve kalite,
maksimum karlılık

Yapraq ile yaprak özsuyundaki besin düzeylerine ve bitkinin anlık beslenme durumuna ait verileri sahadan elde edilen verilerle bir bütün halinde Yapay Zeka ve Algoritmalar ile işleyerek bahçeye özel besleme reçeteleri oluşturuyoruz.

Bitkilerinizin ihtiyaçlarına kulak verin!

YAPRAQ Paketlerini Keşfedin!

Analiz Süreci

1

60 genç & 60 yaşlı
yaprağın toplanması
ve kilitli poşete
konulması.

2

Toplanan yaprakların
en yakın
Topraq merkezine
gönderilmesi.

3

Topraq merkezine
gelen yaprakların
laboratuvarda
analizi.

4

Sonuçların AI ve
Algoritmalar ile
işlenerek bitkinize
özel reçete.

Analiz Süreci

1

60 genç & 60 yaşlı
yaprağın toplanması
ve kilitli poşete
konulması.

2

Toplanan yaprakların
en yakın
Topraq merkezine
gönderilmesi.

3

Topraq merkezine
gelen yaprakların
laboratuvarda
analizi.

4

Laboratuvar sonuçlarının
Yapay Zeka ve Algoritmalar
ile işlenerek bitkinize
özel reçete oluşturulması.

Saha Verileri ve Analiz Sonuçlarının İlişkilendirilmesi:
Yapay Zeka ile Bitkilerinize Özel Hazırlanan
Besleme Reçeteleri

Saha Verileri ve Analiz Sonuçlarının İlişkilendirilmesi:
Yapay Zeka ile Bitkilerinize Özel Hazırlanan Besleme Reçeteleri

Previous slide
Next slide

TOPRAQ’ın Destekleyici Servisleri
Başarı için Bütüncül Bir Yaklaşım
ile Üreticileri Destekliyoruz!

Verim, Besin ve
Brix açısından
yüksek ürün performansı

Karlılıkta
yüksek artış

Mahsulünüz için
uzun raf ömrü

Bitkilerinizin anlık
beslenme bilgisi ile
aksiyon alabilme

Verim, Besin ve
Brix açısından
yüksek ürün
performansı

Karlılıkta
yüksek artış

Mahsulünüz için
uzun raf ömrü

Bitkilerinizin anlık beslenme bilgisi ile aksiyon alabilme