Topraq

Yeni Nesil Bitki Analizi!
Daha az gübre, daha fazla verim ve kalite, maksimum karlılık

Yapraq ile yaprak özsuyundaki besin düzeylerine ve bitkinin anlık beslenme durumuna ait verileri sahadan elde edilen verilerle bir bütün halinde Yapay Zeka ve Algoritmalar ile işleyerek bahçeye özel besleme reçeteleri oluşturuyoruz.
Yeni Nesil Bitki Analizi!
Daha az gübre, daha fazla verim ve kalite,
maksimum karlılık

Yapraq ile yaprak özsuyundaki besin düzeylerine ve bitkinin anlık beslenme durumuna ait verileri sahadan elde edilen verilerle bir bütün halinde Yapay Zeka ve Algoritmalar ile işleyerek bahçeye özel besleme reçeteleri oluşturuyoruz.

Bitkilerinizin ihtiyaçlarına kulak verin!

YAPRAQ Paketlerini Keşfedin!

Analiz Süreci

1

60 genç & 60 yaşlı
yaprağın toplanması
ve kilitli poşete
konulması.

2

Toplanan yaprakların
en yakın
Topraq merkezine
gönderilmesi.

3

Topraq merkezine
gelen yaprakların
laboratuvarda
analizi.

4

Sonuçların AI ve
Algoritmalar ile
işlenerek bitkinize
özel reçete.

Analiz Süreci

1

60 genç & 60 yaşlı
yaprağın toplanması
ve kilitli poşete
konulması.

2

Toplanan yaprakların
en yakın
Topraq merkezine
gönderilmesi.

3

Topraq merkezine
gelen yaprakların
laboratuvarda
analizi.

4

Laboratuvar sonuçlarının
Yapay Zeka ve Algoritmalar
ile işlenerek bitkinize
özel reçete oluşturulması.

Saha Verileri ve Analiz Sonuçlarının İlişkilendirilmesi:
Yapay Zeka ile Bitkilerinize Özel Hazırlanan
Besleme Reçeteleri

Saha Verileri ve Analiz Sonuçlarının İlişkilendirilmesi:
Yapay Zeka ile Bitkilerinize Özel Hazırlanan Besleme Reçeteleri

Previous slide
Next slide

TOPRAQ’ın Destekleyici Servisleri
Başarı için Bütüncül Bir Yaklaşım
ile Üreticileri Destekliyoruz!

Yaprak özsuyu (bitki sap analizi) analizi, bitkilerin yapraklarından alınan örneklerin laboratuvar ortamında incelenmesi işlemidir. Bu analizde, bitki yaprağından alınan örnekler özel yöntemlerle özsuyuna dönüştürülür ve bu özsuyu üzerinden çeşitli kimyasal ve fiziksel analizler yapılır. Yaprak özsuyu analizi genellikle bitkinin besin maddesi içeriğini belirlemek, özellikle makro ve mikro besin elementlerini ölçmek amacıyla kullanılır. Bu analizle bitkilerin beslenme durumu hakkında doğrudan bilgi elde edilir ve gerekli gübreleme programları veya diğer tedbirler belirlenir.

Yaprak özsuyu (bitki sap analizi) analizi genellikle bitkilerin besin maddesi içeriğini belirlemek için kullanılan bir tekniktir. İşte temel adımları:

 1. Yaprak Analizi için Numune Alma: Analiz için temsil edici yaprak örnekleri bitkiden toplanır. Örnekler genellikle bitkinin orta kısmından alınır ve dikkatlice seçilir.

 2. Özsuyu Hazırlama: Yaprak örneklerinin laboratuvar ortamında özsuyu çıkarılır. Bu işlem genellikle örnekleri yüksek basınç altında veya özel bir yöntemle sıvı hale getirme yoluyla yapılır.

 3. Kimyasal Analiz: Hazırlanan yaprak özsuyu, çeşitli kimyasal analizler için hazırlanır. Örneğin, özsuyundaki azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi 23 farklı besin elementinin ölçümü yapılır.  Bunun için özel ekipmanlar ve cihazlar kullanılır. 

 4. Fiziksel Analiz: Özsuyu, pH düzeyi, elektriksel iletkenlik (EC) gibi fiziksel özellikler açısından da incelenebilir

 5. Veri Analizi ve Raporlama: Elde edilen veriler analiz edilir ve bitkinin besin durumu, sağlığı ve ihtiyaçları hakkında detaylı bir rapor hazırlanır. Bu rapor, bitkinin besin eksiklikleri veya fazlalıkları konusunda bilgi verir ve gerekli gübreleme veya diğer bakım önlemlerinin belirlenmesine yardımcı olur.

Yaprak özsuyu analizi, bitkilerin besin maddesi ihtiyaçlarını belirlemede hassas ve doğrudan bir yöntem sağlar. Bu analiz, bitki sağlığı ve verimliliğini artırmak için önemli bir araç olarak kullanılır.

Yaprak sap analizi, bitkilerin beslenme durumunu değerlendirmek ve gerekli düzeltici önlemleri belirlemek için önemlidir. İşte bu analizin önemini belirten bazı ana nedenler:

 1. Besin Eksikliklerinin Tespiti: Yaprak analizi, bitkilerdeki besin maddesi eksikliklerini belirlemek için kullanılır. Bu eksikliklerin erken tespiti, bitkilerin sağlıklı büyümesi ve optimum verim için önemlidir.

 2. Doğru Gübreleme Programları: Analiz sonuçlarına göre uygun gübreleme programları oluşturulabilir. Bu, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin doğru miktarlarda ve zamanında sağlanmasını sağlar.

 3. Hastalık ve Zararlıların Erken Tespiti: Yaprak analizi, bitkilerde görülen hastalık ve zararlıların önlenmesine yardımcı olur. Bu sayede zamanında önlemler alınarak zararın minimize edilmesi sağlanır.

 4. Verimlilik ve Kaliteyi Artırma: Bitkilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi, verimliliği ve ürün kalitesini artırır. Yaprak analiziyle sağlanan doğru besin maddesi dengesi, bu hedeflere ulaşmada kritik bir rol oynar. Tüm bunlara ek olarak, bitkinin bağışıklığının artmasına da destek olur.

 5. Maliyet ve Çevresel Etkilerin Azaltılması: Doğru zamanda ve doğru miktarda yapılan gübreleme uygulamaları ile %40'a varan gübre tasarrufu sağlanır. Doğru besleme ile gereksiz gübre kullanımı önlenir, bu da maliyetleri düşürür ve çevresel etkileri azaltır.

 6. Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Yaprak analizi, sürdürülebilir tarım uygulamalarının bir parçası olarak bitkilerin doğal kaynaklardan maksimum fayda sağlamasını ve çevre üzerinde olumsuz etkilerini azaltmasını destekler.

Yaprak analizi, tarımsal üretimin verimliliğini artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için önemli bir araçtır. Bu analizle elde edilen bilgiler, çiftçilere doğru ve bilinçli kararlar almalarında yardımcı olur.

Bitki yaprak analizi, bitkilerin yapraklarından alınan örneklerin bitki analiz laboratuvarında ortamında incelenmesi işlemidir. Bu analiz, bitkilerin besin maddesi durumunu, sağlıklarını ve olası hastalık veya zararlı etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılır. Sonuçlar, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinlerin belirlenmesine ve uygun bakım yöntemlerinin uygulanmasına yardımcı olur.

Yaprak analizi, bitkilerin besin durumu ve sağlıklarını değerlendirmek için laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bir işlemdir. İşte temel adımları:

 1. Örnek Alma: Temsil edici yaprak örnekleri bitkiden toplanır. Örnekler genellikle büyüme döneminde ve bitkinin orta kısmından alınır.

 2. Temizlik ve Kurutma: Yapraklar toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılır ve genellikle hava ile kurutulur.

 3. Laboratuvar Analizi:

  • Kimyasal Analiz: Yapraklar, besin maddesi içerikleri (azot, fosfor, potasyum, vb.) açısından analiz edilir.

  • Mikroskopik Analiz: Hastalık ve zararlılar için mikroskop altında incelenir.

 4. Veri Analizi ve Raporlama: Toplanan veriler analiz edilir ve bitkilerin besin durumu, hastalık veya zararlı varlığı hakkında sonuçlar raporlanır.

 5. Tavsiyeler: Sonuçlara göre uygun gübreleme ve bakım yöntemleri önerilir.

Yaprak analizi, tarım ve ziraat laboratuvarlarında yapılır. Bu laboratuvarlar, bitki besin maddeleri, hastalık ve zararlı analizleri konusunda uzmanlaşmış cihazlar ve teknikler kullanarak kapsamlı incelemeler gerçekleştirir. Üniversitelerin ziraat fakülteleri, yaprak analizi yapan firmalar, özel tarım laboratuvarları ve bazı devlet kurumları da bitki yaprak analizi hizmeti sunar.

Bitki yaprak analizi, bitkilerin besin durumu, sağlık ve gelişim durumlarını değerlendirmek için yapılan bir işlemdir. Akıllı bitki analizi, bitki dokularının veya yaprak özsuyunun bitki analiz laboratuvarlarında incelenmesi yoluyla gerçekleştirilir. Bitki analizi, besin maddesi eksikliklerini tespit etmek, hastalık veya zararlı varlığını belirlemek ve genel bitki sağlığını değerlendirmek amacıyla kullanılır. Analiz sonuçlarına göre bitkilerin ihtiyaç duyduğu gübreleme ve bakım işlemleri düzenlenir, böylece bitki verimliliği ve sağlığı artırılır.

Bitki analizi, bitkilerin besin durumu ve genel sağlıklarını değerlendirmek için yapılan bir işlemdir. Genellikle yaprak, sap veya yaprak özsuyu bitki analiz laboratuvarlarında kimyasal, fiziksel ve mikroskopik analizlere tabi tutulur. Akıllı bitki analizi ile besin maddesi içerikleri belirlenir, hastalık ve zararlılar incelenir. Bu analizler sonucunda bitkilerin besin ihtiyaçları, hastalık veya zararlı durumu hakkında bilgi elde edilerek, gerekli gübreleme ve tedavi yöntemleri önerilir.

 1. Bitki analizi neden önemlidir?
  Akıllı bitki analizi yöntemleri bitkilerin besin ihtiyaçlarını ve sağlık durumlarını belirlemek için kritik bir öneme sahiptir. İşte neden önemli olduğuna dair bazı ana nedenler:

 1. Besin Eksikliklerinin Tespiti: Bitki analizi, bitkilerin hangi besin maddelerine ihtiyaç duyduğunu belirleyerek doğru gübreleme yapılmasına olanak tanır. Bu, bitki verimliliğini ve kalitesini artırır.

 2. Hastalık ve Zararlı Yönetimi: Analizler, bitkilerdeki hastalık ve zararlıları erken dönemde tespit etmeye yardımcı olur. Böylece, zamanında ve doğru tedavi yöntemleri uygulanabilir.

 3. Verimlilik Artışı: Doğru besin ve bakım ile bitkilerin büyüme potansiyeli maksimize edilir. Bu da tarımsal üretimde verimliliği artırır.

 4. Ekonomik Tasarruf: Bitki analizi sayesinde gereksiz gübreleme ve ilaçlama önlenir, bu da maliyetleri düşürür ve çevresel etkileri azaltır.

 5. Sürdürülebilir Tarım: Sağlıklı ve dengeli beslenen bitkiler, daha dirençli olur ve daha az kimyasal müdahaleye ihtiyaç duyar. Bu, sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekler.


Bitki analizi, sağlıklı ve verimli tarımsal üretim için vazgeçilmez bir araçtır.

Verim, Besin ve
Brix açısından
yüksek ürün performansı

Karlılıkta
yüksek artış

Mahsulünüz için
uzun raf ömrü

Bitkilerinizin anlık
beslenme bilgisi ile
aksiyon alabilme

Verim, Besin ve
Brix açısından
yüksek ürün
performansı

Karlılıkta
yüksek artış

Mahsulünüz için
uzun raf ömrü

Bitkilerinizin anlık beslenme bilgisi ile aksiyon alabilme