Topraq

Uçtan Uca Kesintisiz Çiftlik Yönetimi!

Gübre ve ilaç uygulamalarından, saha gözlemine, budama zamanından, kaynak ve personel yönetimine kadar kapsamlı kontrol artık üreticilerimizin parmaklarınının ucunda!

Agromatiq, operasyonel süreçlerden envanter ve personel yönetimine kadar pek çok alanda üreticilerimizin omuzlarındaki yükü hafifletmek için tasarlandı ve geliştirildi.

Kaynak
Yönetimi

Saha
Yönetimi

Çalışan
Yönetimi

Kaynak Yönetimi

diger servisler-02

Saha Yönetimi

Çalışan Yönetimi

Veri ile Desteklenen Hassas Tarım:
Sizin Sahalarınız, Bizim Uzmanlığımız!

Uydu görüntüleri ile tarlalarınızı gözlemleyerek saha gerçekliği ile ilişkilendiriyoruz. Çeşitli bitki endeksleri takibi ile toprağın ve bitkilerin ihtiyaçlarının analizini sağlıyor, bitki besleme konusunda doğru aksiyonların alınmasına destek oluyoruz. Üreticilerin mahsul kalite ve verimini etkileyecek tüm veri ve analizlere ulaşabilmelerini ve oluşabilecek zararlara karşı önlem almalarını sağlıyoruz.
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide