Topraq

Əsas səhifə
Qida çatışmazlığının çılpaq gözlə görünməsindən 4-6
həftə əvvəl aşkarlanması
Əsas səhifə
Məhsuldarlıq, Qidalanma və BRIX baxımından
yüksək məhsul performansı
Əsas səhifə
Abunə biznes modelimizlə
texnologiya investisiya yükündən xilas olun.
Əsas səhifə
Data yönümlü
kənd təsərrüfatı çağına xoş gəlmisiniz!
Image
Topraq ilə elektrik
enerjisinə qənaət
və su istehlakının optimallaşdırılması.
Əsas səhifə
Süni İntellektlə
kənd təsərrüfatı məlumatlarını anlamlandırırıq.
Əsas səhifə
Yeni Nəsil
Bitki Analizi!
Daha az gübrə, daha çox səmərəlilik
və keyfiyyət, maksimum gəlirlilik!

Əsas səhifə
Elektrik enerjisinə
52%-ə qədər qənaət
Əsas səhifə
Gübrə istifadəsində
40%-ə qədər qənaət
Əsas səhifə
Su sərfiyyatında
45%-ə qədər qənaət
Əsas səhifə
Qida çatışmazlığının
çılpaq gözlə görünməsindən 4-6
həftə
əvvəl
aşkarlanması
Əsas səhifə
Məhsuldarlıq, Qidalanma və
BRIX baxımından
yüksək məhsul
performansı
Əsas səhifə
Abunə biznes
modelimizlə
texnologiya investisiya
yükündən xilas olun.
Əsas səhifə
Ölçə Bilməsəniz
İdarə Edə
Bilməzsiniz!
Data yönümlü kənd
təsərrüfatı çağına xoş
gəlmisiniz!
Əsas səhifə
Topraq ilə
elektrik enerjisinə
qənaət
və su istehlakının
optimallaşdırılması.
Əsas səhifə


Süni İntellektlə
kənd təsərrüfatı məlumatlarını anlamlandırırıq.
Əsas səhifə
Yeni Nəsil
Bitki Analizi!
Daha az gübrə, daha çox səmərəlilik

və keyfiyyət, maksimum gəlirlilik!
Əsas səhifə
52%-ə qədər
qənaət
Elektrik enerjisinə
Əsas səhifə


40%-ə qədər qənaət
Gübrə
istifadəsində
Əsas səhifə


45%-ə qədər qənaət
Su sərfiyyatında

İnanırıq ki, yeni nəsil Sensor (IoT), Big Data, Süni İntellekt və Alqoritmlər kənd təsərrüfatının gələcəyi olacaq!

Biz bilirik ki, kənd təsərrüfatı yalnız dəqiq və elmi cəhətdən əsaslandırılmış məlumatlarla idarə oluna bilər.

Məqsədimiz sensorlardan və digər mənbələrdən toplanmış kənd təsərrüfatı məlumatlarını, Statistik Maşın Öyrənmə və Süni İntellekt texnologiyalarından istifadə edərək təhlil etmək və bu vahid zəkanı rəqəmsal xidmətlər vasitəsilə fermerlərə çatdırmaqdır.

Ağıllı sensorlarımızı rəqəmsal xidmətlərlə birləşdirərək, səylərimizi Abunə Paketi konsepsiyası ətrafında cəmləşdiririk.
Biz fermerlərə texnoloji sərmayələrin əhəmiyyətli yükünü azaltmaq və məlumatlara əsaslanaraq əməliyyatlarını idarə etməkdə onlara kömək etmək məqsədi daşıyırıq.

Süni İntellekt və
Alqoritmlərlə bitkiləriniz üçün xüsusi qidalanma reseptləri
ilə gübrələrin 40%-ə qədər optimallaşdırılması.
Doğru zamanda və
kritik hesablamalarla elmi
əsaslı suvarma qərarları sayəsində 45%-ə qədər
suya və 52%-ə qədər elektrik
enerjisinə qənaət.
15 günlük hava proqnozu,
yerli hava məlumatları
və Soyutma Vaxti, Gün Dərəcəsi kimi məhsula
aid hesablamalar.
Tək platformadan
təsərrüfat idarəçiliyi.
Peyk təsviri məlumatları
ilə müxtəlif bitki indekslərinin monitorinqi və düzgün bitki qidalanma tədbirləri
görmək üçün qərarlar.
Uzaqdan zərərvericilərə
nəzarət, daha az sahə
ziyarəti və lazımi vaxtda dərmanlama ilə
32%-ə qədər giriş
qənaəti.

Ağıllı sensorlarımızı rəqəmsal xidmətlərlə birləşdirərək, səylərimizi Abunə Paketi konsepsiyası ətrafında cəmləşdiririk. Biz fermerlərə texnoloji sərmayələrin əhəmiyyətli yükünü azaltmaq və məlumatlara əsaslanaraq əməliyyatlarını idarə etməkdə onlara kömək etmək məqsədi daşıyırıq.

Süni İntellekt və Alqoritmlərlə
bitkiləriniz üçün xüsusi qidalanma
reseptləri ilə gübrələrin 40%-ə qədər
optimallaşdırılması.
Doğru zamanda və
kritik hesablamalarla elmi
əsaslı suvarma qərarları
sayəsində 45%-ə qədər
suya və 52%-ə qədər
elektrik enerjisinə qənaət.
15 günlük hava proqnozu,
yerli hava məlumatları və
Soyutma Vaxti,
Gün Dərəcəsi kimi
məhsula aid hesablamalar.
Uzaqdan zərərvericilərə
nəzarət, daha az sahə
ziyarəti və lazımi vaxtda
dərmanlama ilə
32%-ə qədər giriş
qənaəti.
Tək platformadan
təsərrüfat idarəçiliyi.
Peyk təsviri məlumatları
ilə müxtəlif bitki indekslərinin
monitorinqi və düzgün
bitki qidalanma tədbirləri
görmək üçün qərarlar.

Unikal Üstünlüklərimizi kəşf edin!

Abunə Modeli

Abunə modelimiz sadəcə aparat və xammal məlumatları satmaq əvəzinə fermerlərə davamlı dəstək və onların sahələrinin spesifik ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış praktiki anlayışlara və fərdiləşdirilmiş təhlillərə çıxışa zəmanət verir.

Tamamlayıcı Həllər

Kənd təsərrüfatı istehsalının hər aspektinə toxunaraq, təsərrüfat idarəçiliyini asanlaşdıran və təkmilləşdirən hərtərəfli, hamısı bir yerdə platforma təklif edirik.

Artan Gəlirlilik

Həllərimiz məhsuldarlığı artırmaq, xərcləri azaltmaq və mənfəəti artırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Su və elektrik enerjisi istehlakında 40 – 50%-ə qədər azalma ilə yanaşı, gübrələrə 30 – 35%-ə qədər qənaət əldə edin.

Elmə Əsaslanan Təsərrüfat İdarəçiliyi

Məlumata əsaslanan yanaşmamız fermerlərə kənd təsərrüfatı əməliyyatlarını daha səmərəli icra etməkdə kömək edir. Elmə əsaslanan etibarlı və mənalı məlumatlar əldə etməklə fermerlər öz əməliyyatlarını optimallaşdıra və əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilmiş nəticələr əldə edə bilərlər.

Davamlılığa Fokus

Texnologiya və məlumatlardan istifadə edərək qiymətli təbii ehtiyatların və məhsulun sağlamlığının optimallaşdırılması vasitəsilə biz ətraf mühitə təsirləri minimuma endirməkdə və daha davamlı gələcəyə töhfə verməkdə sizə yardım edirik.

Biz
0
ölkədə
0
+
Stansiya və
0
+
Sensor ilə
0
+
İstifadəçiyə çatırıq.

Bu günə qədər biz

0
milyon dəqiqəlik suvarma məlumatı ilə
0
milyard litr suya qənaət etmişik!
Biz
0
ölkədə
 
0
+
Stansiya və
 
0
+
Sensor ilə
 
0
+
İstifadəçiyə çatırıq.
Bu günə qədər biz
0
milyon dəqiqəlik suvarma məlumatı ilə
0
milyard litr suya qənaət etmişik!