Topraq

Real Vaxt & Süni İntellektlə Dəstəklənən Bitki
Mühafizəsi Qərarları və Zərərvericilərin Aşkarlanması!

T-Trap real vaxt rejimində zərərvericilərə qarşı mübarizəni təmin edən avtomatik, Süni intellektə əsaslanan zərərvericilərin aşkarlanması texnologiyasıdır. Bitkilərinizin qorunması ilə bağlı qərarları asanlaşdıran real vaxt rejimində zərərverici populyasiya məlumatlarını təqdim edir.

Tələdə quraşdırılmış kamera hər bir zərərverici üçün xüsusi feromonun cəlb etdiyi tələyə düşmüş zərərverici populyasiyasının şəkillərini çəkir.

Süni intellekt texnologiyamız daha sonra hər bir zərərvericinin növlərini təhlil edir və müəyyən edir ki, bu da fermerlərə Müştəri Platformamızdakı məlumatlara gündəlik nəzarət etməyə imkan verir. Bu məlumat popülasiya artımına əsaslanaraq pestisidlərin tətbiqi üçün optimal vaxtı müəyyən etməyə kömək edir.
Feromon Tuzak site 00
Feromon Tuzak
Feromon Rəqəmsal Tələ Kamerası

Günəş Paneli

Real vaxtda canlı zərərvericilərin sayı yeniləmələri!

Feromon Rəqəmsal Trap tərəfindən çəkilmiş real vaxt şəkilləri təhlükəsiz şəkildə işlənir, Buludda saxlanılır və Süni İntellektdən istifadə etməklə təhlil edilir.

Fermerlər, zərərvericilərin populyasiyasındakı dəyişikliyi izləyərək çiləmə üsullarını planlaşdıra bilərlər. Lazımsız çiləmə üsulundan qaçmaqla məhsulun üzərindəki kimyəvi qalıqları azaltmaq və xərclərə qənaət etmək olar.

Feromon Tuzak site 00
Feromon Tuzak site 01
Feromon Tuzak

AI Kameralı Dijital Tuzak

Güneş Paneli

Tələdə quraşdırılmış kamera hər bir zərərverici üçün xüsusi feromonun cəlb etdiyi tələyə düşmüş zərərverici populyasiyasının şəkillərini çəkir.

Süni intellekt texnologiyamız daha sonra hər bir zərərvericinin növlərini təhlil edir və müəyyən edir ki, bu da fermerlərə Müştəri Platformamızdakı məlumatlara gündəlik nəzarət etməyə imkan verir. Bu məlumat popülasiya artımına əsaslanaraq pestisidlərin tətbiqi üçün optimal vaxtı müəyyən etməyə kömək edir.

Real vaxtda canlı zərərvericilərin sayı yeniləmələri!

Feromon Rəqəmsal Trap tərəfindən çəkilmiş real vaxt şəkilləri təhlükəsiz şəkildə işlənir, Buludda saxlanılır və Süni İntellektdən istifadə etməklə təhlil edilir.

Fermerlər, zərərvericilərin populyasiyasındakı dəyişikliyi izləyərək çiləmə üsullarını planlaşdıra bilərlər. Lazımsız çiləmə üsulundan qaçmaqla məhsulun üzərindəki kimyəvi qalıqları azaltmaq və xərclərə qənaət etmək olar.

Zərərvericilərin İnkişafına Müşahidə

01 haseree
02 hasere
03 hasere

Zərərvericilərin İnkişafına Müşahidə

01 haseree
02 hasere
03 hasere

Real vaxtda
monitorinq

Zərərverici tələlərə
cəlb oluna bilən
hər cür zərərvericilərin
monitorinqi

Zərərvericilərlə
mübarizə üçün
xərclərin azaldılması

Daha az sahə ziyarəti
və zərərvericilərə daha
effektiv nəzarət

Pestisidlərin tətbiqi
müddətlərini yaxşılaşdırmaqla daha
az kimyəvi maddələrdən
istifadə etməklə pestisid
qalıq səviyyələrinin
azaldılması

Real vaxtda
monitorinq

trap ikonlar 02 1

Zərərverici tələlərə
cəlb oluna bilən hər
cür zərərvericilərin monitorinqi

Zərərvericilərlə mübarizə üçün
xərclərin azaldılması

trap ikonlar 04 1

Daha az sahə ziyarəti və
zərərvericilərə daha
effektiv nəzarət

trap ikonlar 05 1

Pestisidlərin tətbiqi müddətlərini yaxşılaşdırmaqla daha az kimyəvi maddələrdən istifadə etməklə pestisid qalıq səviyyələrinin azaldılması