Topraq

weather ok logo
hizmet paketleri tr logo 02 ti
T-Weather, yerel hava verilerinize gerçek zamanlı olarak uzaktan erişebileceğiniz akıllı bir meteoroloji istasyonudur. Çiftçilerin doğru kararlar verebilmesi için bahçelerindeki meteorolojik verilere kolaylıkla erişebilmesi gerekir. Bu verilerin analiz edilmesi ve anlamlandırılması, mahsul verimini optimize etmek ve girdi maliyetlerinizden tasarruf etmek için büyük öneme sahiptir.
weather ikonlar 02 1

İdeal toprak sıcaklığında bitki yetiştirmek

weather ikonlar 03 1

Lokal rüzgar koşullarını izlemek

hasat nemi

İdeal hasat nemini belirleyebilmek

T-Weather, aynı zamanda çiftçilerin doğru kararlar verebilmesi için, hesaplama yapabilen akıllı bir asistandır.

T-Weather, aynı zamanda çiftçilerin doğru kararlar verebilmesi için, hesaplama yapabilen
akıllı bir asistandır.

weather alt ikonlar 01

Mahsul kalitesini &
verimini artırmak

Girdi maliyetlerini azaltmak &
karlılığı artırmak

weather alt ikonlar 03 1

Her bir bahçe & hasat için
ihtiyaçları belirlemek

İdeal büyüme koşullarını oluşturup takip edebilmek

weather alt ikonlar 05 1

Veri analizi ile hastalıkları önden belirlemek

weather alt ikonlar 01

Mahsul kalitesini
& verimini
artırmak

Girdi maliyetlerini azaltmak &
karlılığı artırmak

weather alt ikonlar 03 1

Her bir bahçe & hasat için ihtiyaçları belirlemek

weather alt ikonlar 05 1

Veri analizi ile hastalıkları
önden belirlemek

Spesifik hasatlar için ideal büyüme koşulları oluşturmak, takip etmek ve yönetmek