Topraq

İklim Değişikliği: Üreticilerin Omuzlarındaki Görünmez Yük

İklim Değişikliği: Üreticilerin Omuzlarındaki Görünmez Yük

İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri Nelerdir?

Değişen iklimler, sıcak hava dalgaları, şiddetli dolu yağışları, şiddetli rüzgarlar, şiddetli yağışlar ya da yağışların eksikliğinden kaynaklanan kuraklık gibi olağan dışı hava muhalefetleri tek bir kapsamlı konuyu işaret ediyor: İklim değişikliği. Ancak iklim değişikliğinin etkileri eriyen buzullar ya da yükselen deniz seviyesinden çok daha öteye uzanıyor. İklim değişikliğinin en çok etkilediği kesim, geçimleri tutarlı çevresel koşullara bağlı, ortak geleceğimizin mimarları olan çiftçilerimiz. Bu yazımızda iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini ve üreticilerin bu öngörülemez değişiklikler ile doğru hava tahmini ve sulama optimizasyonu gibi iklim akıllı tarım teknolojilerinden faydalanarak nasıl başa çıkabileceğini inceleyeceğiz.

 

İklim Değişikliğinin Tarım Üzerindeki Etkileri

Değişken Hava Koşulları

Tarımsal üretim, üstü açık bir fabrikadır. Bu nedenle aslında üreticiler her zaman havanın merhametine kalmıştır. Ancak son yıllarda etkileri gittikçe artan iklim değişikliği yeni bir öngörülemezliği getirmiştir. Kuraklık, sel ve fırtına olayları çok daha sık ve şiddetli yaşanmaya başlanmış, üreticilerin büyüme sezonlarını planlamaları, bitki ve mahsuller zarar görmeden önlem almaları güçleşmiştir.

Hava Sıcaklıklarında Dalgalanmalar

Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen sıcak ya da soğuk havalar bitkiler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yükselen ortalama sıcaklıklar daha hızlı buharlaşmaya, dolayısıyla daha sık sulamaya sebep olabilir. Geçtiğimiz yaz aylarında dünya çapında hissedilen yaygın sıcak hava dalgaları göz önüne alındığında, üreticilerin mahsullerinin sulama gereksinimlerini izleme, bitkilerdeki stres belirtilerini dikkatle gözlemleme ve toprağın nem seviyelerini yakından takip etme konusunda iki kat daha dikkatli olmaları gerektiği oldukça açıktır.

Büyüme Sezonlarındaki Değişimler

İklim değişikliği aynı zamanda büyüme sezonlarının uzamasına ya da kısalmasına sebep olarak bitkilerin yaşam döngüsünü ve polen taşıyıcıların alışkanlıklarını etkileyebilir. Bitkiler Etkili Sıcaklık Toplamı ve Soğuklama Saati gibi belirli sezonsal büyüme koşullarına ihtiyaç duyarlar. İlkbaharda normal gelişmelerine başlayabilmeleri, yüksek verim ve kalitede ürün verebilmeleri için belli aralıktaki düşük sıcaklık değerleri altında, belirli bir süre geçirmeleri gerekir. Bu süreye Soğuklama Saati adı verilir. Bitkilerin bu süreyi tamamlayamaması düşük verime ve bitkide anomalitelere sebep olabilir. Ayrıca bitkiler meyve olgunlaşma aşamalarını tamamlayabilmek için belirlenen sıcaklık aralalıklarında, belirli bir süre geçirmeye de ihtiyaç duyarlar. Bu süreye ise Etkili Sıcaklık Toplamı adı verilir. Hava sıcaklıklarındaki değişimler, mevsimler arasında bitki büyüme ve hasat zamanlamasında gözle görülür değişikliklere sebep olur.

İklim Değişikliğinin Üreticiler Üzerindeki Etkisi

Azalan Verim

Öngörülemez meteorolojik koşullar ve sert hava şartları hasat verimini ciddi oranda etkileyebilir. Önceki bölümlerde de değinildiği üzere bitkiler yüksek sıcaklık ya da çok düşük sıcaklık gibi sert hava şartları ile karşılaştıklarında strese girebilirler. Bitkiler Soğuklama Saatini dolduramazlarsa, düşük oranda mahsul üretebilir ya da Etkili Sıcaklık Toplamını tamamlayamazlarsa mahsulleri zarar görebilir. Verimde azalma sadece üreticilerin elde ettikleri gelir açısından değil, aynı zamanda gıda güvenliği anlamında da olumsuz sonuçlara sebep olabilir.

Yükselen Maliyetler 

Günümüzde, özellikle de belirli bölgelerde su kaynaklarına erişim ve su kullanımı büyük bir ekonomik maliyet oluşturmaktadır. Yapılması gereken ek sulamalar, zararlı böcek kontrolü için alınan önlemler ve fırtınaya karşı dayanıklı alt yapı kurma gereksinimleri üreticiler için yüksek operasyonel maliyetler oluşturarak, zaten daralmış olan kar marjları üzerine ek baskı uygular.

İklim Değişikliğine Uyum Sağlamak için Üreticiler Ne Yapabilir?

Ürün Çeşitlendirme 

Sürekli olarak değişen hava koşullarına uyum sağlayabilmek için üreticiler, bitki türlerini çeşitlendirebilir. Böylelikle hem hasat öncesinde mahsul kaybı yaşama riskini ortadan kaldırabilir hem de yeterli miktarda gelir elde edebilirler.

Tarım Teknolojileri 

Tarım teknolojileri üreticiler arasında yükselişte olan bir yaklaşımdır. Tarım teknolojileri ürünleri, üreticilere sulamalarını optimize etme, girdi optimizasyonu yapma, giderlerini düşürme ve bitkilerini koruma konularında yardımcı olur.

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları 

Topraksız tarım, ürün rotasyonu, organik tarım ve tarım teknolojileri toprak direncini artırmaya ve tarımsal üretim yapılan arazilerin iklim değişikliklerine karşı daha dirençli hale gelmesine katkıda bulunur.

Topraq ile Sahalarınızı İklim Değişikliğinin Etkilerine Karşı Koruyun 

Topraq olarak amacımız, tarımı sürdürülebilir bir geleceğe taşımak, üreticilerin doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayarak, elektrik, işgücü ve gübre maliyetlerini azaltırken yüksek kalitede ve verimde ürünler elde etmelerine katkıda bulunmaktır. Tarım teknolojilerine ilk yatırım maliyetinin çok yüksek olduğunun bilincinde olarak, teknolojiyi üreticilerimizin hayatlarına entegre edebilmek için sektöre sezonsal ve  yıllık Abonelik Modeli’ni kazandırarak, tarım teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırdık. Sadece raporlar üreten ve saha verisini yorumlamayı üreticiye bırakan donanımlar satmak yerine, istasyonlarımızı dijital tarımsal servisler ile birleştirdik. Üreticilerimizin sahalarından verileri topluyor, Yapay Zeka teknolojisi ve Algoritmalarımızı kullanarak toplanan büyük veriyi anlamlandırıyor ve üreticilerimize bir bakışta anlaşılır, kullanıcı dostu ve eyleme geçirilebilir bilgiler halinde sunuyoruz.

iklim değişikliğinin tarıma etkileri
İklim Değişikliği ile Mücadelede Yardımcı Tarım Teknolojileri

 

T-Weather: Tarım İstasyonu 

İklim değişikliğinin aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklara, dolu yağışlarına, ani ve şiddetli rüzgar hamlelerine ve daha pek çok farklı olumsuz hava durumuna sebep olduğu bir dünyada, üreticilerin sürekli olarak atakta olmaları ve gerekli önlemleri alabiliyor olmaları gerekir. T-Weather akıllı meteoroloji istasyonu üreticilerimize sahalarına ait gerçek zamanlı yerel hava verilerine uzaktan erişim sağlayan bir çözüm sunar. Yağmur, Rüzgar Hızı & Yönü, Piranometre ve Hava gibi pek çok farklı tarımsal sensör ile donatılmış olan T-Weather, üreticilere diledikleri yerden diledikleri anda erişebildikleri sürekli bir veri akışı sağlayarak, verileri kullanıcı dostu raporlar halinde sunar. Dahası üretcilere bulundukları bölgeye ait Yağmur, Sıcaklık, Kar, Dolu, Don, Bağıl Nem, Bulutluluk, Rüzgar Hızı ve Rüzgar Hamlesi gibi kritik hava muhalefetlerini 15 günlük hava tahmini şeklinde sunar. T-Weather aynı zamanda üreticilere Soğuklama Saati, Etkili Sıcaklık Toplamı, Zararlı Gelişimi, Çiğlenme ve ET0 (Referans Toplam Buharlaşma) gibi bahçe ve ürün bazlı hesaplamalarda yardımcı olur.

T-Irrigate: Sulama Optimizasyonu

Çağımızda sulama optimizasyonu bir seçenek değil, gerekliliktir. Su kaynaklarına erişim ve sulamaya ilişkin giderler ciddi zorluklar oluşturmaktadır. T-Irrigate: Sulama Optimizasyon İstasyonumuz üreticilere sulama süreçlerine dair kapsamlı bir vizibilite sağlamak için özenle hazırlanmıştır.
Üreticinin sulama alt yapısına ve ürününe özel olarak sahasında stratejik noktalarda toprak altına akıllı sensörler yerleştirerek verileri topluyoruz. Bu verileri daha sonra Yapay Zeka teknolojimiz ve Algoritmalar ile işleyerek özellikle su ve kök kaynaklı verilere odaklanarak sahaya özel kritik tarla su eşikleri belirliyoruz: Hesaplanmış Nem İndeksi, Sulama Başlatma Seviyesi, Sulama Kapatma Seviyesi ve Optimum Sulama Bölgesi. Sürekli ve gerçek zamanlı veri akışı ile üreticiler sulama aktivitelerini sahaya gitmeden diledikleri anda, diledikleri yerden kontrol edebiliyor, sulamalarında uçtan uca denetim sağlayabiliyorlar.

T-Irrigate: Sulama Optimizasyonu Avantajları

  • Gerçek Zamanlı Saha Vizibilitesi: Bahçe sorumlu ve sahipleri, en güncel verilerle tarla ve bahçelerine ilişkin tam vizibilite elde eder.
  • Elektrik Tasarrufu: Verimli sulama uygulamaları ile elektrik tüketiminde tasarrufa katkı sağlar.
  • Tespitler: Toprak altına dair detaylı bilgi ile sulama stratejilerinize destek olur.
  • Kapsamlı Sulama Denetimi: Tüm sulama hattı boyunca etkili sulama süreci değerlendirmesine ve yönetimine destek olur.
  • Hassas Sulama Yağmurlaması Verisi: Yağmur sensörü ile gerçekleştirilen yağmurlama sulamanın mm cinsinden verisini sunar.
  • Ultrasonik Debimetre ile Tonaj Verisi: Ultrasonik Debimetre teknolojisi ile su kullanımının doğru ölçümünü yapar.
  • Hataların En Aza İndirilmesi: Otomatik ve veri odaklı sulama süreçleri ile çalışan hatalarının en aza indirilmesini sağlar.
  • Girdi Optimizasyonu: Kaynak kullanımının optimize edilmesinde, israfın önlenmesinde ve etkili operasyon yönetiminde destek olur.
  • Kaynakların Korunması: Değerli su, gübre, iş gücü ve diğer kaynakların israfının önlenmesine yardımcı olur.
  • Tarımda Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak, çevresel ve ekonomik katkı sağlar.

Hava muhalefetleri ile ilgili pek çok farklı teditin içinde, don bitkilere en çok zarar veren ve ürünün pazar değerini en çok düşüren tehlike olarak ön plana çıkmaktadır. Üreticilere etkin bir şekilde yardımcı olabilmek adına Donla Mücadele Uyarı Sistemini geliştirdik. Bu uyarı sistemi ile üreticilerimiz düşük sıcaklık alarmları kurarak, sıcaklık belirledikleri eşiğin altına düştüğünde Topraq Akıllı Asistan’dan uyarı bildirimleri alarak don sebebiyle mahsullerine gelecek zararı engelleyebilir ve gerekli koruma kararlarını hızlıca verebilirler.

Şüphesiz ki iklim değişikliğinin üreticiler üzerindeki etkileri oldukça karmaşık ve fazladır. Sadece üreticilerin elde ettikleri geliri değil, aynı zamanda gıda güvenliğini ve gezegenimizin sağlığını da etkilemektedir. Ancak üreticilerimiz iklim değişikliğinin getirdiği zorluklarla tek başlarına mücadele etmek zorunda değiller. Topraq olarak üreticilere destek olacak dijital iklim akıllı tarım teknolojileri geliştiriyor ve üretiyoruz. Hedefimiz; sadece üreticilerimizin yüksek kalitede ve verimde mahsul elde etmesini sağlamak değil, aynı zamanda doğal kaynaklarımızı koruyarak, tarımı sürdürülebilir bir geleceğe taşımak. 

Yenilikçi çözümlerimiz ile hemen tanışın ve bitkilerinizi ve sahanızı olumsuz etkileyebilecek olası iklim değişikliği etkilerine karşı önleminizi alın.