Topraq

Sulama Optimizasyon İstasyonu

Günümüzde iklimlerin değişmesi ile yağışlar azalmakta ve mevcut su kaynaklarının da yanlış kullanımı ile beraber dünyada su rezervleri hızla tükenmektedir. 

Aynı zamanda çiftçilerin sulama programları herhangi bir veriye dayanmadan yapılmakta ve yapılan sulamaların toprağın altında nasıl bir iz bıraktığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu değişen iklim şartlarında çiftçilerin; doğru sulama programı uygulayabilmeleri için mevcut sulamalarının toprak altına olan etkisini birebir görmeye daha da önemlisi, tarımsal diğer veriler ile entegre edilerek anlamlandırılmasına ihtiyaçları vardır. Çiftçilerin hayatındaki şartlar her geçen gün zorlaşmakta ve daha doğru sulama yapabilmeleri için önlerinde ciddi engeller bulunmaktadır. 

Topraq Sulama Optimizasyon İstasyonumuzdaki toprak sensörlerimiz ve Meteoroloji İstasyonumuzdan edindiğimiz verileri algoritmalarımız ile birleştirerek oluşturduğumuz servisleri,  hizmet paketimiz olan T-Irrigate ile kullanıcılarımıza sunmaktayız.

IRRIGATE SULAMA site 03 1
IRRIGATE SULAMA site 01

Güneş Paneli

Topraq Brain

Su Akış Sensörü

Yaprak Islaklığı

Toprak Nemi &
Elektrik İletkenliği Sensörü