Topraq

Kənd Təsərrüfatında Davamlılıq

TOPRAQ-da biz təkcə davamlı kənd təsərrüfatının gələcəyini nəzərdə tutmuruq; onu qururuq.
Firavan və ekoloji cəhətdən təmiz kənd təsərrüfatı landşaftının formalaşdırılmasında bizə qoşulun!
TOPRAQ-da biz təkcə davamlı kənd təsərrüfatının gələcəyini nəzərdə tutmuruq; onu qururuq. Firavan və ekoloji cəhətdən təmiz kənd təsərrüfatı landşaftının formalaşdırılmasında bizə qoşulun!
irrigation ikonlar 011

Dünyamız və İqlimlərimiz Dəyişməkdədir

Su ehtiyatları qlobal istiləşmə və şüursuz su istehlakı səbəbindən sürətlə tükənir.

irrigation ikonlar 033

Məlumatlara Məhdud Girişi Aradan Qaldırmaq

Texnologiyadan kifayət qədər istifadə edilməməsi, əsasən müşahidəyə əsaslanan istehsal üsulları ilə nəticələnir.

Yüksək Texnologiya Xərcləri

Qabaqcıl kənd təsərrüfatı texnologiyalarının xərcləri investisiyaların istənilən miqyasda olmasına mane olur.

Kənd Təsərrüfatında Su Qıtlığı

70%-i kənd təsərrüfatının suvarılması üçün ayrılan su ehtiyatları kifayət qədər deyil.

Kənd Təsərrüfatında Məhdud İnsan Resursları

Ənənəvi üsullar insan səhvinə meyllidir, lakin texnologiyada təcrübəli insan resursları azdır.

irrigation ikonlar 011

Dünyamız və İqlimlərimiz Dəyişməkdədir

Su ehtiyatları qlobal istiləşmə və şüursuz su istehlakı səbəbindən sürətlə tükənir.

irrigation ikonlar 033

Məlumatlara Məhdud Girişi Aradan Qaldırmaq

Texnologiyadan kifayət qədər istifadə edilməməsi, əsasən müşahidəyə əsaslanan istehsal üsulları ilə nəticələnir.

Yüksək Texnologiya Xərcləri

Qabaqcıl kənd təsərrüfatı texnologiyalarının xərcləri investisiyaların istənilən miqyasda olmasına mane olur.

Kənd Təsərrüfatında Su Qıtlığı

70%-i kənd təsərrüfatının suvarılması üçün ayrılan su ehtiyatları kifayət qədər deyil.

Kənd Təsərrüfatında Məhdud İnsan Resursları

Ənənəvi üsullar insan səhvinə meyllidir, lakin texnologiyada təcrübəli insan resursları azdır.

Davamlı Kənd Təsərrüfatına Töhfələrimiz

Davamlı Kənd Təsərrüfatına Töhfələrimiz

Stansiyalarımızın enerjiyə olan tələbatını günəş enerjisi hesabına ödəməklə, təmiz enerjinin geniş istifadəsinə töhfə veririk.

Fermerlərimizlə birlikdə, əldə etdiyimiz mənalı məlumat təhlili vasitəsilə kənd təsərrüfatında davamlı gələcəyə
yol açmaq üçün AI və alqoritmlərin gücündən istifadə edərək;

%
0
-ə qədər Su Qənaəti
%
0
-ə qədər Elektrik Enerjisi Qənaəti
%
0
-ə qədər Məhsuldarlığın Artması
%
0
-ə qədər Gübrə Qənaəti

elde edilməsine əlavədə bulunduk.

Fermerlərimizlə birlikdə, əldə etdiyimiz mənalı məlumat təhlili vasitəsilə kənd təsərrüfatında davamlı gələcəyə yol açmaq üçün AI və alqoritmlərin gücündən istifadə edərək;

%
0
-ə qədər Su Qənaəti
%
0
-ə qədər Elektrik Enerjisi Qənaəti
%
0
-ə qədər Məhsuldarlığın Artması
%
0
-ə qədər Gübrə Qənaəti

elde edilməsine əlavədə bulunduk.