Topraq

Başdan-Başa Fasiləsiz Təsərrüfat İdarəsi!

Gübrə və pestisid tətbiqindən sahə müşahidəsinə, budama vaxtı, resurs və personalın idarə edilməsinə qədər hərtərəfli nəzarət indi istehsalçılarımızın əlinin altındadır!

Agromatiq, əməliyyatel proseslerden envanter ve personal yönetimine qədər pek çok alanda istehsalçılarımızın omuzlarındaki yükü hafifletmek üçün dizayn edildi ve geliştirildi.

Resursların
İdarə Edilməsi

Sahə
İdarəetmə

İşçilərin
İdarə Edilməsi

Resursların İdarə Edilməsi

diger servisler-02

Sahə İdarəetmə

İşçilərin İdarə Edilməsi

Məlumatlarla Dəstəklənən Dəqiq Kənd Təsərrüfatı:
Sizin Sahələriniz, Bizim Ekspertizamız!

Sahələrinizi müşahidə etmək və onları yerdəki reallıqla əlaqələndirmək üçün peyk şəkillərindən istifadə edirik. Müxtəlif bitki indekslərinin monitorinqi vasitəsilə biz optimal bitki qidalanması üçün dəqiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə rəhbərlik edərək, torpaq və bitki tələblərini təhlil edirik. Bizim öhdəliyimiz məhsulun keyfiyyətinə və səmərəliliyinə təsir edən hərtərəfli məlumat və təhlillərə çıxışı təmin etmək, eyni zamanda potensial zərərlərdən fəal şəkildə qorunmaqdır.
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide